Ådalsskolen mørkeHusk: Ansøgningen og godkendelsen hviler på et ulovligt grundlag: Der mangler beregninger på, hvem der kommer at mangle strøm, såfremt anlægget IKKE etableres