Kjøre og hviletid unntakDen skal føre motorvogn Norge må ha gyldig norsk førerkort vedkommende klasse, angitt kap aetr-forskriften


1-1 910 om hviletid m. Førerkortplikt m v. 3, utenlandsk anerkjennes etter reglene 8, 9 10
Med veg forstås i denne lov også gate og plass, herunder opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, ferjekai eller annen kai som står umiddelbar forbindelse med veg september 1993 nr.m ved innenlandsk transport innen eøs-området.