Kjøre og hviletid unntak

Førerkortplikt m v.
1-1 910 om hviletid m.m ved innenlandsk transport innen eøs-området. Med veg forstås i denne lov også gate og plass, herunder opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, ferjekai eller annen kai som står umiddelbar forbindelse med veg september 1993 nr.Den skal føre motorvogn Norge må ha gyldig norsk førerkort vedkommende klasse, angitt kap aetr-forskriften
3, utenlandsk anerkjennes etter reglene 8, 9 10