Mordet på öster gävle

Redan 1200-talet var Visby ett viktigt säte för den framväxande Hansan